Terms & Conditions

การสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ส่งแฟกส์ หรือ อีเมล์หลักฐานการโอนเงิน
3. หลังจากบริษัทฯ ตรวจสอบ
การโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะโทรแจ้งยืนยันสถานที่จัดส่ง
4. สินค้าจัดส่งให้ภายใน 2-3 วัน