Privacy Policy

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. สั่งซื้อทางเมลล์:

      ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยส่งรายการสินค้าที่ต้องการมายัง sales@comscience-network.com   เพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อ  และ โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง  พร้อมส่งแฟกซ็ใบโอนเงินมาที่แฟกซ็หมายเลข   02-899-5395  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 2-3 วัน หลังจากตรวจสอบยอดการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. สั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์:

     ง่าย ๆ เพียงคลิ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการ และ ระบุจำนวน หยิบลงตะกร้า ระบบจะคำนวณราคาให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกสินค้าแล้วเสร็จ กดเลือกตะกร้าสินค้าที่ Tab ด้านบน จะมีปุ่มชำระเงิน ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้  หรือท่านสามารถรอการยืนยันการรับสั่งซื้อ และสรุปยอดโอนก่อน แล้วจึงโอนเงิน จากนั้นแจ้งการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บ  หรือ  ยืนยันมาที่หมายเลข   

โทรศัพท์ : 086-303-2970, 02-899-9337-9, 02-899-9244-5 หรือ

แฟกซ์ :  02-899-5395 

E-mail :  sales@comscience-network.com

การสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ส่งแฟกส์ หรือ อีเมล์หลักฐานการโอนเงิน
3. หลังจากบริษัทฯ ตรวจสอบ
การโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะโทรแจ้งยืนยันสถานที่จัดส่ง
4. สินค้าจัดส่งให้ภายใน 2-3 วัน

การส่งสินค้า

หลัง จากที่บริษัทฯ ดำเนินการเช็คเงินโอนของท่าน (เงินโอนนี้ไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ ที่ท่านได้ให้ไว้  (ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยืนยันที่อยู่นั้นแล้ว หากมีปัญหาการจัดส่งผิดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด)  ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 2 - 3 วัน  หลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว