การชำระเงิน - ส่งสินค้า


ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าโดยวิธีโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี บริษัท คอมซายน์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยสุขาภิบาล 1 (บางบอน)
เลขที่บัญชี         7161020464
ประเภทบัญชี     กระแสรายวัน

  • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบรายการนำฝากหรือ Slip ATM มาที่เบอร์ 02-899-5395 
    และโทรมายืนยันกับทางบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง
  • หลังทางบริษัทฯ ตรวจสอบยอดเงินกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป (ทาง พกง.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร . 02-899-9337-9

การส่งสินค้า

 หลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการเช็คเงินโอนของท่าน (เงินโอนนี้ไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ ที่ท่านได้ให้ไว้  (ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยืนยันที่อยู่นั้นแล้ว หากมีปัญหาการจัดส่งผิดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด)  ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 2 - 3 วัน  หลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  

 

ขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้สินค้าเรา นะคะ

Cabletie Store Team